Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2012

deliriumtremens
Reposted fromehcap ehcap
deliriumtremens
1909 3d43 390
Reposted frommiserable miserable viamefir mefir
deliriumtremens
deliriumtremens
9658 2b46 390
Reposted fromwombinka wombinka viacrazypolish crazypolish
deliriumtremens
4328 10db 390
Reposted frompuremind puremind viathe-devil the-devil

September 13 2012

deliriumtremens
7394 ebc3 390
Reposted fromhermina hermina viaflamingo flamingo
deliriumtremens
7247 4d03 390
deliriumtremens
deliriumtremens
3637 3c5b 390
Reposted fromsiseniorita siseniorita viascyth scyth

September 12 2012

deliriumtremens
3356 0712 390
Reposted frombomdia bomdia
deliriumtremens
Play fullscreen
Reposted bylifeningdaphneblake
deliriumtremens
deliriumtremens
8870 976d 390
Reposted frombomdia bomdia viadelikatnienie delikatnienie
deliriumtremens
9908 fc8f 390
deliriumtremens
9090 eb2d 390
deliriumtremens
deliriumtremens
Piosenki są tak smutne, jak słuchający.
— Jonathan Safran Foer;
Reposted fromsratatata sratatata viadelikatnienie delikatnienie
deliriumtremens
Każde wspomnienie ma swoją piosenkę.
deliriumtremens
2572 d833 390
how?!
Reposted fromshazzz shazzz
deliriumtremens
Nie, wszystko jest OK. Naprawdę. Dzięki. Trzymajcie się. Buziaki. Po prostu wszystko wokół mnie zaczyna się palić, topić jak błona fotograficzna w kontakcie z kwasem, ktoś wziął mój życiorys i zaczął go sobie kruszyć w palcach jak martwy liść. Nic się nie dzieje, po prostu w lesie o zmroku znajduję pod drzewami pochowane w kopertach dowody, że przegapiłam ponad połowę odcinków z ostatnich dwóch lat mojego życia. Że Ostatnie Parę Dni kwalifikuje mnie do recepty na bagażnik luminalu. Na kaftan bezpieczeństwa. Ale wszystko jest OK. Buziaki. Pa.


~ Radio Armageddon
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl